инж. Марио Михов

С 4 проекта за обновяване на напоителната инфраструктура „Напоителни системи“ клон Струма- Места гони 50% икономия на вода. Наред с това, чрез подмяната ще може да се увеличат и поливните площи. Директорът на клон Струма- Места инж. Марио Михов съобщи, че дружеството за първа година е бенефициент по Подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“.
„Изготвили сме 4 проектни предложения по Подмярка 4.3. Целта е да бъде подновена хидромелиоративната система, предназначена за селскостопански цели. Подадените проекти са за реконструкция на главна напоителна инфраструктура, дюкери, изравнители, които са от изключително значение за напояването. С реализирането на проектните предложения ще се постигне потенциална икономия на вода минимум с 50 % , като се предвижда и създаване на възможност за земеделските производители за увеличение на поливните площи с минимум 7 000 дка.“, коментира Михов.
От клона са изготвени и подадени и 24 проекта за възстановяване и рехабилитация на напоителни канали, тръбопроводи. Целта е възстановяване на техническите параметри и експлоатационна пригодност на съоръженията. Това ще осигури ефективното им използване при значителни икономии на водни маси в реконструираните участъци. Чрез това отново ще може да се постигне увеличаване на поливните площи, предоставяне на бизнес среда на земеделските производители за развитие и създаване на конкурентни условия за тях.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here