Министърът на труда и социалната политика и кмета Бръчков резнаха лентата на първия Център за обществена подкрепа в Петрич

Сачева посети социално предприятие с над 20 работници, в което се шият маски и спално бельо, както и социалния патронаж, от който получават храна около 700 души в общината

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева откри първия Център за обществена подкрепа в Петрич. Освен него в града вече работят още две нови социални услуги за деца – Център за настаняване от семеен тип и Преходно жилище за младежи от 15 до 18 г. Те са ремонтирани и изградени по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Министър Сачева съобщи, че в страната функционират 1461 социални услуги, като бюджетът за тях е 430 млн. лв. „В следващия програмен период ще поставим акцент на деинституционализацията за възрастни. Ще бъдат отделени над 750 млн. лв. за изграждане на нови социални услуги с по-модерна и подходяща база, както и с добра грижа“, обясни тя. По думите й Министерството на труда и социалната политика ще разработи Стратегия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера. „През август увеличихме заплатите на социалните работници с 30%, а на работещите в социалните услуги – с 21%. В следващите години ще продължим да работим в тази посока. Ще имаме нужда от професиите, свързани с подкрепа на хората“, каза още тя.

 

По покана на кмета Димитър Бръчков и евродепутата Андрей Новаков министър Сачева разгледа социално предприятие с над 20 работници, в което се шият маски и спално бельо, както и социалния патронаж, от който получават храна около 7 00 души в община Петрич. „До края на януари предстои през Фонд „Социална закрила“ да финансираме община Петрич за ново кухненско оборудване на социалния патронаж“, посочи Сачева. По различните мерки за работодатели, които да окажат навременна подкрепа, с цел по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга – да се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица в община Петрич по мярката 60/40 са одобрени 196 заявления на работодатели за изплащане на компенсации на 2 238 работници и служители.

По мярката за COVID -19, по която се изплащат компенсации в размер на 290 лева за работници и служители от сектор транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и туризъм, са одобрени са 14 заявления от работодатели за изплащане на компенсации за 137 работници и служители. На територията на Община Петрич се реализира и проект „Запази ме“, по който се изплащат средства в размер на 24 лева на ден за работници и служители от затворените бизнеси, които ползват неплатен отпуск. Към 31.12.2020 г. са одобрени 32 работодатели за изплащане на средства за 150 работници и служители, ползващи неплатен отпуск.

По проект „Заетост за теб“, който се реализира по ОП „РЧР“ и цели да окаже навременна подкрепа на работодателите за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост и по който с новите промени работодателите могат да наемат безработни лица за период до 6 месеца – към 31.12.2020 г. са сключени 62 договора за разкриване на 131 работни места, които се заемат от регистрирани безработни лица.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here