Скок на туристическия данък замисля община Сапарева баня. Общинският съвет ще дебатира на последното си заседание за 2020 г. корекция в Наредбата за местните данъци. В мотивите си кметът Калин Гелев пише, че туристическият данък не е пипан от 2012 г. и е най- ниският в областта. По закон той варира от 0,20 до 3 лв. за нощувка, като всяка община сама решава точно колко да бъде. В момента хотелиерите в Сапарева баня плащат по 0,45 лв. на нощувка за места за настаняване с една звезда, 0,50 лв. за две звезди, 0,55 лв. за три звезди и по 0,80 лв. за места с 4 и 5 звезди. Проектът за нова наредба предвижда таксите да тръгнат от 0,60 лв. за една звезда, 0,70 лв. за две, 0,80 лв. за три звезди и по 1 лв. за собствениците на хотели и къщи с 4 и 5 звезди.
В докладната е записано, че приходите от туристически данък са недостатъчни за осигуряване финансирането на Програмата за развитие на туризма в община Сапарева баня и популяризирането й като туристическа дестинация.
Наредбата, която се предлага за коригиране, определя още размера на налога върху недвижимото, движимото имущество и патентния. Предложенито е данъкът върху недвижимите имоти да стане 2%, а за придобиване на имущество 2,6%. Налогът върху превозните средства е в границите от 0,34 до 2,10 лв./kW в зависимост от мощността на автомобила. Патентният данък от 6 до 45% в зависимост от зоната на действие.
От докладната на кмета Калин Гелев става ясно, че сега действащата Наредба, приета през 2012 г., последна е коригирана през есента на тази година, но не отговаря на най- новите нормативни актове от по- висока степен.
Промяна се замисля и за Наредбата, с която се уреждат отношенията, свързани с определянето на местните такси и цени за услуги, предоставяни на физически и юридически лица, както и реда и срока за тяхното събиране на територията на община Сапарева баня. С проекта на Наредбата се предлагат и нови размери на таксите на техническите услуги и се въвеждат нови видове услуги, които към момента на действащата наредба не са описани.
При определянето на размера на таксите и цените са взети предвид вида и обема на извършваните дейности, времето, необходимо за това. Цените на услугите са формирани на основата на пълните разходи, направени от общината по предоставянето на услугите.
Вижте видеоканала ни:


1 коментар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here