Леонид Хаздай

Вилно селище в планинското село Бистрица, сгушено под Рила, иска да строи семейството на общинския съветник от Дупница Леонид Хаздай. Чрез пълномощника си Светлана Кирилова той и брат му Милен са входирали до община Дупница искане за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване. От докладната става ясно, че намеренията са на място да се развива курорта дейност чрез изграждане на вилно селище. Сградите ще са с височина до 10 м, а кътчето за отдих ще разполага с басейн, барбекю и паркинг. Цялото това строителство трябва да се разгърне на нива, намираща се в местността Върбата извън селото. Желанието на собствениците е да променят предназначението на земеделската земя в такава за неземеделски нужди. В общината е представено заданието за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване. Има и решение на Министерство на земеделието и храните от лятото на тази година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.
Интересът към селото се разраства все повече. Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване са входирали и Анета Павлова Илиева и Асен Йорданов Илиев чрез пълномощника си Радка Малешевска. Искането отново е за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на терен в местност Фандаклъка Бистрица, където да се изгради автосервиз и административно-битова сграда.

Припомняме, че общината е стартирала проект по сондаж на минерална вода в селото. Обещанията са, че в Бистрица може да бликне вода с температура 60
градуса. Проектът не можа да стартира тази година, но остава на дневен ред и подготовката на документацията и съгласувателните процедури вървят.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here