Специализиран център „Равен старт“ с безплатни консултации в Радомир

0
1

Град Радомир разполага със специализиран център, където можете да се възползвате от безплатни консултации. Ако вие или ваш близък, се нуждаете от професионалната помощ и подкрепа на социален работник или социално-здравен медиатор, можете да се възползвате от безплатните консултации, които ще откриете в Център ,,Равен старт‘‘ в град Радомир.

Консултациите са напълно безплатни!

Центърът разполага още и с психолог, педагог, юрист и трудотерапевт.

Специалистите са на разположение по график на следния адрес:

стара сграда на община Радомир с адрес: град Радомир, Младежки културно информационен център „Европа“, ет. 2

Консултациите се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки за намаляване разпространението на COVID 19!

Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“ договор № BG05M9OP001-2.018-0017-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дpaгoмиpa ЙOPДAHOBA
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here