Приключиха срещите между ръководството на община Петрич и медицинските сестри от детското и училищно здравеопазване. Постигнато е взаимно съгласие за оказване на подкрепа от страна на медицинските специалисти в работата на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, база гр. Петрич и социалните звена, работещи в общината.
Шест медицински сестри са изявили желание да помагат на своите колеги в болницата, пет медицински сестри ще работят в дежурната група за децата на медицинските специалисти в ДГ „Слънце“, три медицински сестри се пренасочват да помагат в Дневен център „Надежда“, две в Преходно жилище, две в Център за настаняване от семеен тип– Петрич, две медицински сестри в Център за настаняване от семеен тип – Първомай и една медицинска сестра в Дневен център „Слънце“.
Една част от медицинските сестри, работещи в детското и училищно здравеопазване са в болничен.
Кметът на общината Димитър Бръчков изразява огромна благодарност за отзивчивостта, високия професионализъм и съпричастност! Нека и всички граждани бъдат отговорни, за да помогнат на медиците в борбата с Ковид 19!
Да подкрепим хората на първа линия!

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here