1 млрд. таблетки годишно ще излизат от „Актавис“ в Дупница, ако се вдигне новия таблетен цех

1 млрд. таблетки годишно иска да произвежда „Актавис“ в базата си в Дупница. Това е причината от фармацевтичния завод да задвижат проект за вдигането на нов таблетен цех. Както съобщихме, инвестиционното намерение беше входирано през лятото. Сега става ясно, че плановете им ще трябва да преминат пред оценка за въздействието на околната среда /ОВОС/.

Директорът на завода в Дупница Гади Мукомолов

В мотивите си пред екоинспекцията от предприятието са записали, че базата им в Дупница има 60- годишна история, на място работят 1252 души. Подчертават също, че те са одобрен производител от над 109 фармацевтични фирми в света, а в Дупница се извършвало около 5-7% от производството. Фрапиращото е, че в разгара на пандемията от коронавирус, заводът е пълен пас към проблемите и неволите на двете болници в Дупница. На място има настанени над 50 болни от коронавирус, включително пациенти в тежко състояние. Наше запитване към болниците показа, че от „Актавис“ обаче не са помогнали нито със средства, нито с лекарствени продукти на медиците и болните дупничани. На фона на това хвалебствията за разрастване и 60- годишна история звучат високомерно и кухо на обикновения човек.
От „Актавис“ обаче си гонят интереса. В инвестиционното намерение са записали, че настоящият капацитет за производство на твърди таблетни форми не е достатъчен, за да покрие обемите, които се панира да бъдат произвеждани в базата в Дупница. Затова се иска изграждането на нова сграда в съседство на съществуващия Таблетен цех 2 и инсталирането в нея на необходимото за процеса оборудване. Чака се зелена светлина от РИОСВ, за да се появи Таблетен цех №4, който да осигури необходимите пространства за производство, изпитване и възможност за опаковане на твърдите лекарствени форми. Разгънатата площ на новия цех ще е 8058 кв. м.
На приземния етаж ще се извършва насипно производство, на първия насипно производство и теглово разпределяне чрез топла връзка с производствена зона на съществуващия цех 2. Вторият етаж е техническа зона. На място ще се правят гранули, таблетки, обвити таблетки и капсули. С новия цех капацитетът на производство на завода да се увеличи до 1 млрд. таблетки годишно.
В инвестиционното намерение е записано, че в новата сграда ще има оборудване за пренос, смесване, гранулиране на готови съставки във фармацевтични пелети, таблетиране и капсулиране. Ще има също два буферни съда за разтвори- 1 за етанол около 50 куб. м и още 1 за изопропонало, също помпени станции, както и свързващи към новия цех тръбопроводи. Ще се изградят също съоръжения за изгаряне на летливи органични вещества от изхвърляния отработен от процеса въздух, колектор за отвеждане на дъждовни води в река Джерман, колектор за битово- фекално води в градската канализация. Ще се прави и колектор за химически замърсени води към съществуващо пречиствателно съоръжение.
Конструкцията на новата сградата ще бъде от стоманенобетовони и стоманени елементи. Фасадните стени ща са тип сандвич панели със степен на пожароустойчивост. Приземното ниво ще е с площ 2280 кв. м, помещенията ще са с височина 6 м. Ниво 1 ще е със застроена площ 2280 кв.м, а топлата връзка от 212 кв.м, височина отново е 6 метра. Ниво 2 ще е със застроена площ 2220 кв. м, топла връзка 208 кв. м., а височина на помещенията 4 м.
По техни изчисления при пълен капацитет на инсталациите годишно в атмосферата биха се отделили около 1000 т пари от разтворители, получаващи се при изсушаване на фармацевтичните смеси. Затова ще се прави система за изгаряне на наситените изпарения от сушилните инсталации.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here