Николай Фарфаров

Зетят на съветника от Сапарева баня Николай Фарфаров Ивайло Динев иска да построи още един етаж на търговския си комплекс, изграден на общински имот. Заявлението до Общинския съвет той е входирал заедно с брат си Атанас, който живее от години в САЩ. Искането е за учредяване на право на надстрояване с разгъната застроена площ 130 кв.м. към законно изградената сграда, собственост на Диневи. За правото на надстрояване вече е издадена виза за проучване и проектиране от 11.11.2020 г. от главния архитект на община Сапарева баня.

Предложението е Общински съвет Сапарева баня да допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, като разреши право на надстрояване. В момента на място е изградена едноетажна сграда със застроена площ 60 кв.м. Сградата е търговска, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот – частна общинска собственост за търговски комплекс и обществено обслужване. Имотът е с пазарна оценка от 14 500 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here