Почти двойно скача цената за сепариране и депониране на отпадъци на новото депо в Самоков. Местният парламент трябва да одобри новите цени, предложени по докладна от кмета Владимир Георгиев.


До сега общините членове на сдружението Самоков, Долна баня, Костенец, Ихтиман, които ползват депото са плащали по 23,78 лв. на тон за сепариране и депониране на смесени битови отпадъци. 15,30 лв./ тон е била тарифата за депониране на смесени битови отпадъци.
Предложението е за сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението цената да стане 44,52 лв./тон. Цената за депониране на смесени битови отпадъци да се коригира до 28,64 лв. За външни клиенти, физически и юридически лица, цената за депониране на смесени битови отпадъци ще е 35 лв./тон, а за депониране на строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинства -14,40 лв./тон.
От представен отчет на депото става ясно, че събраните от дейността средства не са достатъчни за издръжката, което налагало необходимостта от планирания скок. Старите цени са от 2016 г.
Регионалният център за управление на отпадъци има гласуван бюджет за 2020 г. в размер на 821 416 лв. Разчетите са направени при планувано общо количество отпадък за приемане от 19 610 т., изпълнението обаче е 20 910.24т. или 106,63%. От община Самоков плануваното количество за приемане е 13 000 т., а изпълнението за осем месеца е 15 925,46 тона. От Община Ихтиман е приет 4 540,22 тона отпадък при план 2 500. От Община Костенец –приет 162,42 т при план 3 500тона, от община Долна баня-приет 113,18т. отпадък при план 400тона. На база сключени договори на място боклук карат и общините Трекляно и Невестино.
До 31 август депото е разходвало 342 854,10 лв. Средно месечно се отчислявали за изхабяването на дълготрайни материали активи 42 855,65лв. На място работят 27 души, а след последното Общо събрание на Сдружението са увеличени с още 5.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here