Незаконен бетонов колектор изпуска бяла вода в река Струма в Перник. Експерти на РИОСВ София са извършили проверка на място след сигнал на перничани.


„Установено е, че от дъждовен бетонов колектор на десния бряг на р. Струма изтичат води с предполагаем битов характер. При проверката са взети контролни водни проби за физико-химичен анализ на три места – преди включването на колектора, след включването и от самия колектор. Резултатите от физико-химичния анализ на взетите проби ще бъдат предоставени на РИОСВ-София след лабораторното им изпитване. За установения бетонов колектор няма издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по реда на Закона за водите. В близост до колектора няма наличие на производствени предприятия, които да са евентуален източник на замърсяване на реката.“, съобщават от РИОСВ.
За изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води отговаря общината. От екоинспекцията вече са уведомили местната администрация за нерегламентираното заустване. Дадени са предписания за извършване на обследване на бетоновия колектор за установяване на нерегламентирани включвания в него на битови абонати, с цел преустановяване на замърсяването на река Струма.

 

Снимки: Калин Каменов

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here