класна стая
От понеделник /23.11.2020 г./ учениците от V до XII клас ще учат по утвърден от всяко училище график. Графиците за присъствено и онлайн обучение вече са публикувани на част сайтовете на училищата и платформата Shkolo.bg.
Всички ученици в началния етап на образование продължават както и до сега да учат присъствено.
В училищата на територията на Община Перник ще се следи за стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията на Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването. При увеличаване на процента на заболеваемост училищата ще спазват утвърдения „Алгоритъм за обучение в електронна среда“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here