Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Сатовча, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улица: „Хаджи Димитър” с о.т. 247 – 123 в с. Сатовча, за периода от 23.11.2020 г. (понеделник) до 30.11.2020 г. (понеделник), в часовете от 08:30 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
От дружеството препоръчват на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here