Очаква се одобрението на проекта за реставрация, консервация и социализация на обекта на стойност 8 млн. лева
„С този проект ще променим облика на обекта, защото туристите точно това искат – да има условия“, посочи още кметът на община Петрич Димитър Бръчков
Продължава благоустрояването на пътя от разклона за село Рупите към археологически обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ в м. Рупите. Ще бъдат асфалтирани 1,9 км., а за останалите до 2,4 км. се търси ново проектантско решение за настилка заради намерени артефакти.
Кметът на общината Димитър Бръчков отчете работата в една посока на местната власт и държавата. „Имаме изведени приоритети и целенасочено действаме по тях, в тази посока са и решенията на съветниците“, каза градоначалникът. Закупени са няколко частни имота в границите на обект „Античен град Хераклея Синтика“, два от които са разплатени, за още два се водят разговори. За тези частни имоти, както и за общинските има одобрени подробни устройствени планове за реставрация, консервация и социализация. Успоредно с това е променен и статутът на хълма над обекта, където археологията беше забранена. „Оттук насетне ще може да се работи, защото има установена археология и обектът ще стане още по-мащабен“, подчерта кметът Димитър Бръчков.
Община Петрич получи правото за стопанисване и управление на археологическия обект, което дава възможност за задаване на посоката за неговото бъдещо развитие. Благодарение на това се очаква одобрението на проекта за реставрация, консервация и социализация на обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ на стойност 8 млн. лева. „С този проект ще променим облика на обекта, защото туристите точно това искат – да има условия“, посочи още кметът на общината Димитър Бръчков.
С всички тези предпоставки се очаква на годишна база посещаемостта на обекта да стигне 150 хиляди туристи, при 60 хиляди до момента. Депутатът Георги Динев допълни, че е от изключително значение в тази посока именно реализирането на инфраструктурното решение за асфалтиране на пътя с ПМС от м. май, 2019 г. „Правителството и премиерът потвърдиха своите намерения обекти като този да получават финансиране, за да се развиват“, каза Георги Динев.
Безвъзмездното финансиране за благоустрояването на пътя е 1,4 млн. лв. включително за изграждането на съоръжение за премостване заради газопреносна тръба.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here