Валентин Герчев

Горски стражари се натъкнали на изхвърлени две кожи на отстреляни диви прасета в планината Беласица. По този повод секретарят на ЛРД –Петрич се обърна с апел към колегите си ловци. Георги Кльонтов призова отстреляните животни да се обработват на обособени за целта места, които са изградени във всички ловни полета в планината Беласица.

Ловците са длъжни да вземат проби от диафрагмата на повалените след излет диви свине, за изследване за африканска чума и трихинелоза, които се изпращат в специализирана лаборатория в Благоевград.

При оставяне на кожите не в ями, а до тях, диви животни разнасят животинските отпадъци из планината, което пък създава предпоставка за пламване на заразите, при положение, че от убитите животни има болни от тези две коварни болести, бе горещият апел на секретарят на ЛРД –Петрич към всички ловци от община Петрич.

Тази година се наблюдава миграция на дивите свине от двете страни на Беласица, както и от Огражден планина към планината Беласица и към съседна Северна Македония, което затруднява към момента да се установи точният им брой на територията на община Петрич.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here