Ексклузивно! Нови мерки срещу разпространението на коронавируса в страната, здравният министър издаде поредна заповед

Проф. Костадин Ангелов

Нови мерки срещу разпространението на коронавируса в страната влизат в сила от утре – 12 ноември. Те са разписани в новата заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

Чрез нея се преустановяват присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.

Присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи няма да се провеждат.

Учебният процес във висшите учебни заведения ще се провежда дистанционно. Изключение ще правят само практическите упражнения, които не могат да се извършват от разстояние. Присъствено ще се провеждат и практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

Ресторантите, питейните заведения, заведенията за бързо хранене, кафе-сладкарниците и баровете ще могат да работят само във времето от 6.00 до 23.30 часа. През останалото време на денонощието ще могат да се правят доставки по домовете.

Въвежда се „зелен коридор“ за пазаруване от хранителни магазини и аптеки на възрастни хора над 65 години. Той ще е във времето от 8 до 10 часа. През това време в посочените търговски обекти няма да се допускат лица под посочената възраст. Непълнолетните няма да могат да посещават моловете без придружител.

Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна  дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ. А лечебните заведения трябва да организират дейността си така, че минимум 20% от наличните им легла да бъдат за лечение на коронавирус.

Мерките важат до края на месеца.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here