Футболно игрище, детска площадка, пешеходна зона ще бъде изградена до Пионерски дом- Костенец, а многофункционални игрища, лекоатлетическа писта и зона за отдих към ОУ „Константин Костенечки“ в с. Костенец
През месец октомври Министерство на младежта и спорта проведе процедура -„Ремонт и обновяване на спортни обекти в община Костенец“ с две обособени позиции:
• Позиция 1 „Ремонт и обновяване на многофункционално спортно игрище и прилежащ терен в УПИ VII, кв. 128 , гр. Костенец, община Костенец“, според която до Пионерски дом- Костенец ще бъде изградено футболно игрище, детска площадка, пешеходна зона, паркинг и стрийт фитнес и др.
• Позиция 2: „Основен ремонт на прилежащи многофункционални игрища, лекоатлетическа писта и зона за отдих към ОУ „Константин Костенечки“, УПИ I, кв. 35 по плана на с. Костенец, община Костенец“ – 1 етап
Към настоящия момент е избрана фирма- изпълнител. Очаква се да бъде сключен договор и да стартират същинските дейности.
Пионерския дом в гр. Костенец ще се превърне в привлекателно място за младите хора от община Костенец.
Основна цел на дейностите по двете обособени позиции е да насърчим физическата активност на младото поколение и да се погрижим за визията и безопасността на спортните съоръжения на територията на общината, две водещи цели на кмета на общината.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here