Жителите на самоковското село Гуцал са готови на протести и блокиране на пътя заради пълен хаос с кадастралната карта на селото.
Хората са в шок, че според кадастъра дворовете им ги няма, а пък стопанският двор от 90 дка е записан като ливада. Около 15 души са броили пари за имоти в стопанския двор, а всичко е отразено като ливада и то държавна. Освен това, преди седмица в Гуцал дошли неизвестни персони, прескачали огради и влизали в дворовете. Местните предположили, че са от фирмата, която заснема кадастъра по жалбите им. Жалбите за новооформените имоти са пратени до институции. „Защо идват, без да се легитимират? Питахме кмета на селото Ангел Христов, той каза, че никой от фирмата не го е търсил.“ – споделят с тревога местните.
Потърсихме официална информация от фирмата – „ГБС – имоти“, която по договор изпълнява заснемането и подготовката на проекта за кадастрална карта. Те категорично отрекоха да са се държали арогантно с някого или да са влизали в заключени дворове.
„Възраженията, които са постъпили на всички собственици, които са изразили несъгласие и са предявили претенции по отношение изработената към настоящия момент кадастрална карта, са разгледани от комисия. На тази комисия са присъствали достатъчно представители, сред които на община Самоков, Общинска служба „Земеделие и гори“, от Службата по кадастър. Всяко възражение е погледнато от страна на законосъобразност и по документи, предоставени от страна на всички собственици. Вследствие на което, към фирмата изпълнител са изпратени становища. Има възражения, които са приети, други не са приети. За всяко едно от тези възражения ни е възложено какво трябва да направим- дали допълнително геодезическо заснемане, да се отрази документ и т.н. Ние работим по действаща нормативна уредба“.
„В стопанския двор има частни имоти – те са платени от собствениците им. Какво става със стопанския двор в новата карта и защо е ливада, защо е отразен като неурбанизирана територия?“ – питат в Гуцал.
„Стопанският двор към настоящия момент представлява част от действащата кадастрална карта на село Гуцал, там всеки собственик е с действаща кадастрална карта. Всеки един собственик е бил длъжен да отрази своя проект. Това е ангажимент на собственика. Това нещо сега не може да стане безплатно. Стопанският двор отиде в самата кадастрална карта, като миграция на картата на възстановената собственост с всички завършени по него производства, промени и т.н. Стопанският двор си беше действаща кадастрална карта. Трябва да си нанесат собствеността, но трябва да се възложи на геодезическа фирма. Може би някой си мисли, че това трябва да го направи фирмата ни, но това не може да стане. Когато започна да се прави кадастралната карта, бяхме в село Гуцал и имахме разяснителна кампания за процедурата“ – споделиха от фирма „ГБС – имоти“.
„Ако този стопански двор влизаше в обхвата на разработката, ние нямаше как да не го отразим. Всяко едно място, където е трябвало да минем, е отразено“ – казаха още от фирмата.
Потърсихме за мнение и кмета на село Гуцал Ангел Христов.
„В действителност хората от селото идваха в кметството и изразиха възмущението си, че никой не ги е уведомил кога ще бъдат извършени проверките на техните възражения. Много от собствениците на къщи и имоти работят и ако не знаят за точен ден, няма как през работно време да си бъдат вкъщи и да чакат посещение“ – коментират от кметството в село Гуцал.
„Повечето от хората са в безизходица и не знаят какво да правят и към кого да се обърнат за съдействие и разяснение на целия този казус. Най-странното в цялата ситуация е, че в договора между Агенция по кадастър и фирмата изпълнител и приложената техническа спецификация точно и ясно е записано, че към урбанизираната територия се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище. Явно част от къщите, които не са отразени, не са в землището на село Гуцал, както и целият стопански двор. Ако това е така, сигурно ще трябва да създаваме ново село, въпреки, че в държавата много села вече административно ги няма на картата“ – споделя с болка кметът на село Гуцал Ангел Христов.
До дни новата кадастрална карта на Гуцал ще е готова – увериха от фирма „ГБС –имоти“.

1 коментар

  1. Не само смятаме, че всички застроени имоти в с. Гуцал трябва да влезнат в проекта за кадастрална карта на селото. Даже ще го докажем в съдебна зала, та и умишлени нарушения на длъжностни лица ще докажем още по време на процедурата за картата на земеделските земи.
    Вярваме в принципите на Европейското финансиране, а те са много ясни и безкомпромисни.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here