На 31 октомври 2020г. изтича законоустановеният срок за погасяване на задължения за, напомнят от община Симитли.
Втора вноска на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2020година. Вноска за четвъртото тримесечие на патентен данък. Следва да се има предвид, че срокът изтича в неприсъствен ден и доброволното плащане може да бъде извършено до 2 ноември 2020г. включително. След тази дата се начисляват и дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Начините по които могат да бъдат извършени плащания са:
В брой или с карта: На касата на дирекция “Местни данъци и такси“ в ОбА – Симитли.
По банков път: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG34IORT80498400568400,
при “ИНВЕСТБАНК“ АД
Код за вид плащане:
442400 – такса за битови отпадъци 442100 – данък върху недвижими имоти 442300 – данък върху превозните средства 441400 – патентен данък

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here