Валентин Герчев

Община Петрич прехвърля безвъзмездно 45 водоема от общо 73. Причината е, че повечето са с прекратени функции, на функционират, а и общината не разполага с финансов ресурс за тяхното поддържане. 45-те водоеми, са изградени преди тридесет години и са изчерпали своето предназначение е становището на ПК „Общински собственост и концесии“.

Отделно община Петрич не разполага и с човешки ресурс, за тяхното наблюдение и привеждането им в идеална експлоатация. В немалкото случаи те се нуждаят от кастрене на храсти и дървета, които са около водоемите, а хора липсват, поясниха от община Петрич.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here