Система ще е в готовност да покрие пистата с до 500 куб. м изкуствен сняг, ще се изградят ски училище, гардероб и заведения

Проекта за изграждане на втора писта, лифт и съоръжения за изкуствен сняг в местността „Кулиното“ представи в РИОСВ община Разлог. От местната администрация чакат зелена светлина за инвестиционното си намерение, идеята за което се върти от повече от десетилетие. Вече е ясно, че на място ще се извърши процедура по оценка на въздействие на околната среда от екоинспекцията.

Красимир Герчев

От документа, носещ подписа на кмета Красимир Герчев, става ясно, че се предвижда изграждане на ски писта „Кулиното II“ и ски лифт „Кулиното“ в ски зона „Кулиното“ в землището на община Разлог. Ски зоната ще бъде реализирана на малък терен от местността Кулиното, пистата ще е с площ 220,067 дка, а просеката за лифта 11,264 дка. Сметките показват, че капацитетът на ски пистите ще е до 1300 човека, а на лифта 2200-2800 за час. Ще се изграждат съпътстващи обекти като ски училища, ски гардероби, заведения за хранен.
Съществуващата писта „Кулино I“, която ще се запази, е с дължина 1000 м и средна широчина 50 м. Новата „Кулино II“ ще е 1364 м и широчина 60 м. За лифта са избрани долна и горна станция. В зависимост от модела на съоръжението ще се поставят между 10 и 12 стълба. Броят на седалките ще бъде от 80 до 120. Времето за придвижване по трасето с дължина 1013 м ще е между 4 и 6 минути. Ще има ски влек с дължина 800 м и учебен влек с дължина 200 м.
На следващ етап ще се изгради система за изкуствен сняг. Тя ще включва 3500 м водопровод с високо налягане, около 24 шахти, системата ще се захранва с 30 л в секунда чрез помпена станция, черпеща вода от водоем с обем 4000 куб.м. Системата ще има между 8 и 10 оръдия за сняг с капацитет 360-500 куб.м сняг.
От община Разлог подчертават, че съществуващата писта е строена през 80- е години, на място има два влека.
След бума в строителството на ски зоната в Банско през 2003 г., довело до застрояване и в Разлог, се появява идеята за ски зоната в Разлог. Първоначално плановете са да се прави супергранд ски курорт, но през 2010 г. от общината се отказват, тъй като се оказва, че проектът противоречи на статута на парк „Пирин“, а и не се намерил инвеститор, който да налее 240 млн. евро за реализацията. Сега планът е редактиран. Избраните земи попадат в одобрения Общ устройствен план на общината. Искането е за разрешение да се изгради малка ски дестинация, която е и основен изходен пункт за пешеходен зимен и летен туризъм. Обследвани са били терени с площ 250 дка. Проучването показало, че на избрания терен може да се развие втора писта, просека за седалков лифт и водохващане за системата за изкуствен сняг.
Според инвестиционното намерение по трасето се предвижда минимално изсичане на дървета и храсти. Обектът не създавал опасност за промяна на околната среда, не се засягали защитени територии и исторически обекти. Не се предвиждат дейности, които водят до пряко или непряко отвеждане на опасни отпадъци. От общината не планират и изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here