Кметът на община Благоевград Румен Томов и заместник –кметовете Василиса Павлова, инж. Евгени Терзиев и Ясен Попвасилев, проведоха работна среща с директорите на училищата на територията на община Благоевград
Основна цел на срещата беше дискутирането на мерките за сигурност и безопасност, взети във връзка с опазване здравето на учениците и работещите в училищата. Беше поставен въпроса за осигуряването на един учител при пътуванията на децата от близките села, с цел да бъдат предотвратени бъдещи инциденти.
Община Благоевград в лицето на ресорния зам. кмет по култура и хуманитарни дейности д-р инж. Василиса Павлова се ангажира с изготвянето на примерен график, в който всички училища да бъдат ангажирани солидарно с осигуряването на един отговорник, който да следи за реда и дисциплината при пътуванията на децата. На срещата се заяви готовност предложенията за включване в капиталовата програма за следващата година на неотложните ремонти в училищата на територията на община Благоевград да бъдат обсъдени. Обърна се внимание на това, че координация между Община Благоевград и училищата е добра.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here