Николай Георгиев
Girl in a jacket

Общинската избирателна комисия в Кресна отказа да прекрати правомощията на кмета на село Сливница въпреки влязла в сила присъда за документна издмама.

Преди две седмици кметът на община Кресна Николай Георгиев е получил писмо от прокуратурата в Сандански и решението на окръжен съд Благоевград по наказателното дело срещу Йордан Дончев, кмет на село Сливцица, който е осъден на 9 месеца условно и без право да заема изборната длъжност за срок от две години. С писмо общинският кмет Николай Георгиев е информирал ОИК, като е приложил и документите от прокуратурата и съда.

На редовно заседание ОИК е отказала да прекрати правомощията на селския управник с аргумента, че документите не са изпратени от компетентните органи и не съдържат заверен от съда препис от влязла в сила присъда във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Два дни по-късно на спешно заседание ОИК произнася второ решение по казуса- да изиска от прокуратурата в Сандански удостоверение за влязла в сила присъда. Едва след получаването му на заседание административния изборен орган ще се произнесе с окончателно решение.

Кметът на Сливница Йордан Дончев беше осъден заради това, че имайки нотариални правомощия за населеното място е заверил декларации на десетки хора за прехвърляне на партидите им по допълнителното задължително осигуряване от един пенсионен фонд към друг.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here