Николай Георгиев

Общинската избирателна комисия в Кресна отказа да прекрати правомощията на кмета на село Сливница въпреки влязла в сила присъда за документна издмама.

Преди две седмици кметът на община Кресна Николай Георгиев е получил писмо от прокуратурата в Сандански и решението на окръжен съд Благоевград по наказателното дело срещу Йордан Дончев, кмет на село Сливцица, който е осъден на 9 месеца условно и без право да заема изборната длъжност за срок от две години. С писмо общинският кмет Николай Георгиев е информирал ОИК, като е приложил и документите от прокуратурата и съда.

На редовно заседание ОИК е отказала да прекрати правомощията на селския управник с аргумента, че документите не са изпратени от компетентните органи и не съдържат заверен от съда препис от влязла в сила присъда във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Два дни по-късно на спешно заседание ОИК произнася второ решение по казуса- да изиска от прокуратурата в Сандански удостоверение за влязла в сила присъда. Едва след получаването му на заседание административния изборен орган ще се произнесе с окончателно решение.

Кметът на Сливница Йордан Дончев беше осъден заради това, че имайки нотариални правомощия за населеното място е заверил декларации на десетки хора за прехвърляне на партидите им по допълнителното задължително осигуряване от един пенсионен фонд към друг.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here