Екипи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград започнаха дейности по подмяна на водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски“ в с. Крупник, община Симитли. Участъкът, по който се извършват СМР, е с дължина близо 200 м. В момента на място се полагат нови полиетиленови тръби с диаметър 90 мм.
Обектът е част от Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 2020 г, чрез изпълнението, на която се цели да бъде предоставена по-качествена услуга на крайния потребител.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here