Фирмата изпълнител е „Консорциум К.Б.Б. Перник“, която вече е внесла банковата гаранция, срокът за изпълнение на договора е 180 календарни дни от датата на подписването му
„До дни ще бъде подписан договор за доставка на нови автобуси на природен газ по проекта за Интегрирания градски транспорт на Перник“. Това каза зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев на заседание на Общинския съвет. Фирмата изпълнител е „Консорциум К.Б.Б. Перник“, която вече е внесла банковата гаранция, а срокът за изпълнение на договора е 180 календарни дни от датата на подписването му.
„След две неуспешни процедури за избор на изпълнител през 2018 и 2019 г. на 24.03.2020г. след преработване на документацията и увеличение на прогнозната стойност е обявена нова процедура за доставка на подвижен състав. Избран е изпълнител – „Консорциум К.Б.Б. Перник“, обясни Кръстев.
По процедура „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“, процедура за избор на изпълнител е обявявана и прекратявана трикратно, поради неявяване на кандидати, отговарящи на изискванията на възложителя. Затова е взето решение за провеждане на процедури на договаряне без предварителна покана. Така е избран изпълнител и е подписан договор с фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. По поддейност „Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква“ е проведена процедура на договаряне без предварителна покана с цел определяне на изпълнител. Избран е такъв и е подписан договор с фирма „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ЕООД“.
Зам.-кметът информира, че на 07.05.2020г. е стартирал проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020г.. Планираните дейности се изпълняват в срок, като откритата процедура за доставка на 5 нови електрически единични автобуси и специализирано допълнително оборудване към тях, в т. ч. 5 зарядни станции за бавно зареждане и една двойна бързозарядна станция предстои да бъде обявена до края на октомври 2020г. Планираната дата за сключване на договор с избран изпълнител е през март 2021г.
„В хода на работа се установи, че липсва интегриран подход при управленските решения за планирането и подготовката на двата проекта и по-конкретно в частта за реконструкцията и изграждане на депо и хале в кв. Църква, където да се паркират и обслужват 18-те автобуса“, подчерта Стефан Кръстев. След като е съставена работна група с представители на Община Перник и фирмите изпълнители е установено изключително окаяното състояние на бившия тролейбусен гараж. Направен е анализ за бъдещото му възстановяване и разполагане на сградите и автобусите, заложени по двата проекта. Предстои да се вземат решения за дофинансиране на ремонта на депото в кв. Църква, за да се постигне цялостно завършен обект според всички съвременни изисквания за качество и експлоатация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here