Съветниците в Самоков благословиха идеята за изграждането на футболни игрище в ромската махала в града. Докладната, с която се предлага да се даде ход на придобивката, е на кмета Владимир Георгиев.
Масрафът ще струва 15 000 лв. С решението си съветниците добавиха проекта в списъка за капиталови разходи за 2020г. Разходът е описан като проектиране на детски площадки и терени за спорт и атракции в Квартал 33 гр. Самоков.
Средствата се осигуряват от перо „разходи, некласифицирани в другите функции“ и „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.Предложението беше прието с 26 гласа „за „и 1 въздържал се.
Припомняме, че преди няколко месеца проектът за футболното игрище скара съветници – Александър Методиев от ДПС и Мартин Мартинов и Асен Славчев от Евророма.
Припомняме, че Мартинов входира жалба до кмета с искане да се каже как са разходвани средства в периода 2003-2015г. Стана ясно, че и живеещите около терена, където ще се прави игрището, не били съгласни. Съветникът от ДПС, бивш депутат Александър Методиев, пък написа докладна до кмета Георгиев, с която поиска да се дадат от бюджета на общината 15 000лв. Предложението беше във връзка с приетия и одобрен Подробен устройствен план в кв.33 за проектиране на футболно игрище.
„Този терен отговаря с необходимите параметри за изграждане на игрище, на което да се провеждат областни и републикански първенства“ – категоричен беше Методиев в документа до кмета Вл. Георгиев. Срещу идеята скочи Мартин Мартгинов от „Евророма“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here