Наказание „пробация“ за срок от 1 година и 6 месеца за подсъдим, заканил се на служител на Бобовдолския затвор с престъпление против неговата личност, определи Районен съд – Дупница, като одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата на Бисер Д.

Подсъдимият се призна за виновен в това, че на 12.02.2020 година, в затворническа столова на затвора в гр. Бобов дол, се е заканил на длъжностното лице Р. М. – „Инспектор социална дейност и възпитателна работа“, при изпълнение на службата му / като дежурен по столова, направил забележка на Бисер Д.  да не стои на шублера за храна /, с престъпление против неговата личност, че ще му причини телесна повреда с думите: „Ако ти плисна тази чорба, че ти предизвикам 4-та степен изгаряния!“, държейки чиния пълна с гореща храна, и това заканване е възбудило основателен страх в пострадалия за осъществяването му – престъпление по чл. 144, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Наложеното от съдът наказание „пробация” е със следните пробационни мерки:

  1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес”, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично за срок от 1 година и 6 месеца;
  2. „Задължителни срещи с пробационен служител” за срок от 1 година и 6 месеца.

Определението на РС – Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here