Лично кметът на община Радомир Пламен Алексиев донесе новите придобивки

Децата в Центъра за настаняване от семеен тип в село Дрен (ЦНСТДБУ 1 и ЦНСТДБУ 2) бяха зарадвани с лаптопи и таблети, които им връчи лично кметът на община Радомир Пламен Алексиев.
С осигуряването на преносимите компютри, таблети, рутери, мултифункционални устройства и интернет връзка се цели непрекъсваемост на образователния процес на учениците от центъра. Те ще имат възможност за по-добра социална комуникация и ще могат ефективно да търсят и получават информация. С използването на устройствата, учениците ще могат да набират и изготвят писмени работи, да изготвят презентации и да разпечатват материали. По този начин жизнената среда на учениците ще се подобри, а те ще могат да подобрят уменията си за работа с компютър и ще повишат знанията и подготовката си по съответните предмети в училище, изразиха надежда от общинското ръководство.
Всяко от настанените общо 23 деца в центъра получи с искрица радост и надежда в очите своя инвидуален таблет. Лаптопите, които бяха 4 на брой, както и 2 мултифункционални устройства, ще могат да се ползват от учениците и персонала на центъра.
Кметът Пламен Алексиев пожела на учениците таблетите и лаптопите да им помогнат да усвояват по-лесно знанията в училище и да комуникират по-лесно с останалите ученици и с учителите.
През учебната 2020/2021 г. в Центъра за настаняване от семеен тип в Дрен са настанени 23 деца и младежи на възраст от 7 до 18 години. Всички те са в ученическа възраст – 1 в първи клас, 1 във втори клас, 1 в пети клас, 1 в шести клас, 6 в седми клас, 4 в осми клас, 2 в девети клас, 2 в десети клас, 4 в единадесети клас и 1 в дванадесети клас.
Устройствата са осигурени по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, която се финансира от Фонд “Социална закрила”.
Децата обещаха да ползват отговорно и по предназначение устройствата, както и да зарадват кмета Пламен Алексиев и персонала на центъра в Дрен с отличен успех и добро поведение в училище. Ръководството на центъра в Дрен от своя страна дари на кмета на Радомир ръчно изработена от учениците в центъра картичка.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here