Община Самоков спечели проект за финансиране на закупуване на лаптопи за обезпечаване на дистанционното обучение за децата от Центъра за настаняване от семеен тип. Стойността на проекта е 5500 лв. С тази сума ще бъдат закупени 11 преносими компютри, с които ще се даде възможност за работа с най-новото техническо оборудване.
Необходимостта от реализацията на проекта е продиктувана от обявеното извънредно положение и въведеното електронно обучение като децата, настанени в ЦНСТД Самоков, изпаднаха в трудна ситуация поради липса на достатъчно устройства, на които да провеждат онлайн обучение. Чрез осигуряване на необходимата техника ще бъдат предоставени условия за подкрепа на целодневната организация на учебния ден на учениците от начален и прогимназиален етап. Ще бъде засилен интереса им към целодневна организация на учебния ден. Ще се даде възможност за провеждане на виртуални турове и видеоуроци. Така ще бъде постигнато подобряване на уменията на децата за работа в електронна среда; подобряване на комуникативните умения на потребителите; повишаване на мотивацията за учене. Ще бъде подобрен достъпа до образование на децата, настанени в резидентните услуги.
Чрез програмата се създават условия за атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и за съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here