Мая Христева и кметът Вл. Георгиев.

В тъмния Индия се превръщат заседанията на Общинския съвет в Самоков. Местните народни избраници на Самоков се стягат за новия политически сезон, за който ще е валиден нов начин на изготвяне на проекторешенията. На предстоящата сесия ще се изковат нови правила и нови разпоредби, нови заеми, нови дългове за редовите самоковски данъкоплатци.
Силно впечатление прави новата визия на проекто решенията на Постоянните комисии към Общински съвет. В тях вече няма да се посочва по чия докладна се взимат решенията, предложени за гласуване от местния парламент. В документа са изброени единствено имената на взелите решенията, имената фигурират само в началото на протокола, като е впечатляващо и че на всички заседания е присъствал съветникът Александър Методиев, дори на ПК, на които не е член.
В документите за сесията досега винаги се цитираше вносителя на докладните – обикновено е кметът или друг негов колега от администрацията. Сега липсва информация кой е вносителят. Друг пример- от протокола на Постоянната комисия по „Законност, обществен ред и общинска собственост“. По докладна са описани 12 поземлени имота в града и в няколко от села, които са предложени за продажба. Не става ясно обаче къде точно се намират те.
„Защо се размива отговорността?“ – питат запознати. „Протоколите на комисиите вече са съвсем безобразни. Вместо проекторешения, дават… становище! Нищо не се разбира, не се посочва чия е докладната, няма поименно кой го подкрепя и кой -не. Ако може да е хептен пълна мъглата – и гражданите и медиите нищо да не знаят какво се прави. Това диктатура в Самоков ли е?“ – питат съветници
Потърсихме за коментар председателят на местния парламент Мая Христева, която обаче не пожела да съобщи по чия идея протоколите вече са в такъв вид. Нещо повече, Христева любезно ни посъветва: „Прочетете си правилно протоколите! Диспозитива на протокола е винаги по този начин. Оттам дали е докладна, дали е заявление – това какво значение има?“ – попита на свой ред тя.
„Пише го по чие искане е, навсякъде в протоколите. Всички докладни записки са от кмета. Това че не го разбирате…. Какъв е проблемът, всичко е едно към едно“ – възмути се председателят Мая Христева
„Благодаря все пак за мнението и становището, радвам се да чуя и други мнения. До тук чух само хубави работи“ – обобщи тя.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here