Петър Игов

Проектът е насочен към деца от ромската общност с ниски доходи и е финансира от фондация ,,Подслон за човечеството‘‘, каза Петър Игов

Нова инициатива – ,,Електронно обучение за всички ученици“ стартира НЧ „Васил Левски 1965“ в кв. „Изток“ в Кюстендил. Новината съобщи председателят на културната институция Петър Игов, който уточни че проекта ще се финансира от фондация ,,Подслон за човечеството‘‘.
„Проектът е насочен към деца от ромска общност, чийто семейства имат ниски доходи, живеят в лоши жилищни и битови условия. Нямат възможност да им закупят електронни устройства и да осигурят достъп до интернет на своите деца. Предвижда се да се закупят електрони устройства, които да бъдат предоставени на децата за трайно ползване, както и да се осигури достъп до интернет. Също така на всички ученици имащи нужда от подкрепа ще се окаже методическа подкрепа и основни познания за работа с различни онлайн платформи. При необходимост могат да бъдат обучени и педагози от различни училища за работа с различни електронни платформи и ползване на разнородни електронни ресурси. Това от своя страна ще гарантира, че при различни обстоятелства налагащи физическо отсъствие, както на учители така и на ученици, образователния процес ще протича нормално и ще гарантира на учениците от бедни семейства, че няма да бъдат третирани по различен начин, само и единствено заради това, че са бедни и нямат възможност родителите им да закупят електронни устройства и да осигурят достъп до интернет“, информира Петър Игов.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here