Атанас Янев зад волана на фирмен бус на "Специалремонт".

КТБ си търси над 270 000 евро, отпуснати като кредит на фирмата на екскмета на Дупница Атанас Янев „Специалремонт“, чийто управител от няколко години е синът му Александър. Тъй като фирмата е прескочила сроковете, в които е трябвало да се издължи, е на ход делото в Районен съд Дупница.
От определението на съда става ясно, че от „Специалремонт“ са изтеглили заем от КТБ на 4 август 2008 г. в размер на 270 000 евро, който бил със срок до 15 януари 2016 г. С анекс срокът бил удължен до 15 септември 2020 г.
Поради неизпълнението от банката са подали заявление и съдът е издал заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист още от 21 юли 2015 г. за суми в общ размер на 179 855, 54 евро с натрупаните лихви.
На 05 август 2008 г. между страните бил сключен договор за банков кредит с предмет „предоставяне на парични средства по кредитна линия“ в общ размер 332 000 евро със срок до 15 декември 2009 г. С последователни анекси бил предоговарян срокът на договора, като с последния той бива продължен до 15 септември 2020 г. Поради неизпълнението кредиторът подал заявление, въз основа на което съдът издал заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист през лятото на 2015 г. за суми в общ размер на 276 908, 46 евро. Въз основа на издадените изпълнителни листове е образувано изпълнително дело за имот в Сапарева баня, където има изградени едноетажни бунгала.
Сега с определението на председателя на съда съдия Иван Димитров е насрочено дело, като са дадени препоръки за медиация и доброволно уреждане на спора. Тъй като и самата КТБ е в несъстоятелност делата й се движат от синдици.

Припомняме, че от години за продажба бяха обявени и базите на „Специалремонт“ на „Прогона“ и в промишлената зона на Дупница. През пролетта на 2019 г. сградите и земята на „Никола Малашевски” беше оценена на 1 598 904 лв., а тази на „Прогона” за 951 088,50 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here