Община Дупница стартира работата по решаване на водните проблеми в селата Баланово и Палатово. Всичко още е на начален етап, обявена е обществена поръчка за избор на фирма, която да изготви прединвестиционно проучване за водоснабдяване на двете села.
Припомняме, че водната криза с язовир „Дяково“ остави за месеци наред жителите на Палатово на сухо, тъй вода към тях се подаваше от помпена станция ТЕЦ „Бобов дол“. Централата обаче беше със спряно водоподаване заради забраната за ползването на вода от язовира за промишлени нужди. В Баланово пък водата е с влошени качества. Това изкара на дневен ред идеята за направа на нов, самостоятелен водопровод към двете села.
Стойността на обявената поръчка е 37 500 лв. без ДДС. Избраната фирма трябва да изготви прединвестиционното проучване, което включва обследване на проблема със съществуващото захранване на селата, разглеждане на реалистични варианти за устойчиво захранване, технико – икономическо сравнение и избор, определяне нужните инвестиции за избрания вариант по окрупнени показатели и разработване на задание за ПУП-ПП за захранващите водопроводи. Офертите ще се отворят на 11 август.
Припомняме, че преди около месец дойде и финансирането за инвестиционното проучване от Министерство на регионалното развитие. Още през зимата, в разгара на водната криза, директорът на ВиК Дупница Илиев обяви, че новият водопровод е единственото трайно решение на проблема.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here