Това решиха единодушно общинските съветници в Радомир на свое заседание днес

Училищата в село Дрен и село Извор да бъдат включени в списъка на защитени училища за учебната 2020 – 2021 г., който ще бъде изпратен до МОН. Това решиха единодушно общинските съветници в Радомир на свое заседание днес. Сесията протече при закрити врати заради усложнената обстановка с разпространението на КОВИД – 19 в страната.

В ОУ “Иван Вазов” в село Извор се обучават ученици от 1 до 7 клас, разпределени в 4 паралелки – 28 ученици и 7 деца от подготвителните групи, като от тях пътуващи са 25 деца и 5 от подготвителни групи. Оставането на училището в категорията на защитени училища ще позволи равен достъп до образование на всички деца, като ще предотврати създаването на предпоставки за отпадане на деца от учебния процес, пише във възприетото от общинските съветници мотивираното предложение на Милена Андонова, директор на ОУ “Иван Вазов”. Тя допълва, че ще може децата да се обучават в обичайната им среда, като в същото време няма да се увеличава времето на пътуване на учениците.

В списъка със защитени училища на МОН за учебната 2020-2021 г. ще попадне и ОУ “Христо Ботев” в село Дрен. В това учебно заведение се обучават деца от Центъра за настаняване от семеен тип в селото, както и подрастващи от различни етноси и социално слаби семейства от селата Дрен, Стефаново и Друган. Ако се предприеме закриване на училището, това би довело до отпадане на много деца по финансови причини, пише в мотивираното си предложение Валентина Паунчева, директор на школото. Училището разполага с добра материална база и физкултурен салон и децата имат всички условия за концентрация и високо качество на учебния процес, допълва в мотивите си Паунчева. Освен това, за осигуряване на правилното физическо и интелектуално развитие на децата от Центъра за настаняване от семеен тип в село Дрен е важно те да продължат образованието си в селото, защото това им дава сигурност и възможност за засилен контрол от страна на специално обучения педагогически персонал в училището. В школото в село Дрен през новата учебна година ще учат 17 деца от 1 до 7 клас в 2 слети и една самостоятелна паралелки.

Кметът Пламен Алексиев изрази мнение, че запазването на училищата в двете села е много важно за поддържане на селата живи и оставането в тях на децата, техните родители и квалифицираните кадри от педагогическия персонал.

Съветниците решиха още и до 31 юли да бъдат актуализирани списъците с пътуващи деца, съгласно закона и разпоредбите на МОН, за бъдат утвърдени предложенията за средищни детски градини – ДГ “Радомирче” и ДГ “Слънце” и средищни училища – НУ “Архимандрит Зиновий”, ОУ “Христо Смирненски” и ОУ “Иван Вазов”, село Извор. В ДГ “Радомирче” за учебната 2020-2021 г. има записани 98 деца, разпределени в 4 подготвителни групи. В ДГ “Слънце” се обучават 9 деца от други населени места извън град Радомир, става ясно от мотивирано предложение на Нели Скримова, директор на детската градина. В ОУ “Христо Смирненски” се обучават 464 ученици, от които 13 са пътуващи до селата Стефаново, Друган, Долни Раковец, Друган, Прибой и Кошарите. До НУ “Архимандрит Зиновий” пътуват 11 деца от селата Копаница, Долни Раковец, Прибой, Друган и др. В ОУ “Иван Вазов” в село Извор пътуват деца от селата Кленовик, Житуша, Дебели лаг, Углярци, Негованци, Прибой, Драгомирово и Егълница.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here