Канализационно отклонение за отвеждане на отпадните води искат да строят собствениците на МВЕЦ „Джерман“. До общинския съвет в Сапарева баня е пуснато искане за изработване на проект за Подробен устройствен план, парцелен план и за учредяване на право на прокарване и сервитут.
Заявлението е постъпило в община Сапарева баня от името на фирма „ГЕРМАНЕА” ООД, регистрирана в София. Към него са приложени договор за учредяване право на строеж, разрешително за ползване, скици и др.
С докладна до общинските съветници кметът Калин Гелев предлага да се даде зелена светлина на проекта. Това минава през предварително съгласие за определяне на трасе през няколко общински имота, откъдето ще мина канализацията. Одобрение за изработване на проект на ПУП- Парцелен план. Разрешение изработването на проект за ПУПи за започване на процедура по учредяването на право на сервитут върху общинските терени.
Справка в Търговския регистър показва, че управители на фирмата са Пепи Трайчев и Димитър Станкев. Капитълът на дружеството е в размер на 5000 лв. 2550 лв. от него държи френското дружество „Сентрал хидроелектрик дьо булгари“. Останалите са разпределени между Спас Станкев, Юлия Христова, Александър Стоянов.
Същите бизнес партньори са собственици на капитала и на ВЕЦ „Яхиново“ край Дупница. Управител отново е Пепи Трайчев. Капиталът се държи от две фирми. „КОНСУЛТХИДРО“ ЕАД със Съвет на директорите Юлия Христова, Димитър Станкев, като различното име тук е това на Кирил Мързев. Другата фирма е „СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК ДЬО БУЛГАРИ“ЕООД с управители Стефан Дени Клод Колин и Борислав Борисов. Собственик на нейния капитал пък е „Акуо България Си Ейч Би“ на Стефан Дени Клод Колен, която пък се държи от дружество, регистрирано във Франция.
Около ВЕЦ „Яхиново“ се разшумя във връзка с водната криза с язовир „Дяково“. Припомняме, че от МОСВ стартираха процедура по намаляване на разрешителното за водовземане на ВЕЦ-а с цел гарантиране на достатъчни водни количества във водоема, захранващ още няколко предприятия, сред които ТЕЦ „Бобов дол“, и северната промишлена зона на Дупница.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here