Общинските съветници в Сапарева баня ще разгледат отчета на изпълнението на сборния бюджет на общината в размер на 7 216 737 лв. на предстоящата на 30 юли общинска сесия.
За дебатите на масата ще са извънбюджетните сметки и фондове, отчета за състоянието на общинския дълг, доклад към годишния отчет и приложенията към него.
ОбС Сапарева баня ще трябва да реши и дали общината да сключи споразумение с „Фондация Николай“ и „Иституто Комерчо Апулиан България – И.К.А.Б“.
Със сключване на споразумението се цели популяризиране на инициативи от социално и културно естество, насърчаване развитието на изкуството, културата, балнеоложкия туризъм, традицията и туристическия обмен между България и Италия.
„Фондация Николай“ е регистрирана в София, председател е Константино Аспарухов Льондев. „Иституто Комерчо Апулиан България – И.К.А.Б“ е регистрирано в Бари, а председател е адв. Джузепе Фруджис.
Очаква се местният парламент да излъчи зам.- кмета Славчо Коларски за представител на общината за провеждане на събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД, гр. Кюстендил

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here