Владимир Джамбазов купува 14 компютри за деца лишени от родителска грижа

Владимир Джамбазов

Съветниците в Долна баня дадоха съгласие за подаване на проектно предложение с
наименование – „Целева програма за подпомагане образователния процес
на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от
държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и
домовете за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас”, с общ
бюджет 7000 лв. с ДДС, за закупуване на преносими компютри 14 броя –
10 броя за потребителите на ЦНСТ, за деца без увреждания и 4 броя за
потребителите на Преходно жилище за деца, пред Фонд „Социална
закрила“. Срокът за подаване на проектното предложение е от
01.06.2020 година до 15.07.2020 година.
Кмета на Община Долна баня Владимир Джамбазов е осъществил всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here