Владимир Джамбазов

Цветанка Драганова от Долна баня е претърпяло
операция. Пенсионерка е и няма възможност да покрива разходите си за
следоперативно лечение. Във връзка с горепосоченото Ви предлагам за
разглеждане и вземане на решение горецитираното заявление, ведно с
приложените документи, предложи кметът на Долна баня Владимир Джамбазов и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 5
от ЗМСМА присъстваха 7 на брой общински съветници и гласуваха 7 на
брой общински съветници, единодушно със 7 гласа «за» Така Цветанка Кирилова Драганова получи 400.00 лева /четиристотин/ лева, за лечението си.

Съветници дадоха съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ на
Георги Любенов Гълъбов, жител на град Долна баня в размер на 200.00 лева /двеста/
лева, за лечението му.

Отпусната беше еднократна финансова
помощ на Здравка Йорданова Симонова, жител на град Долна баня в
размер на 400.00 лева /четиристотин/ лева, за лечението й.

Иван Стойчев Спасов получи
300.00 лева /триста/ лева, за лечението му. Мария Илиева Антова-
400.00 лева

На година от бюджета съветници отделят по над 40 000 лв за хора в затруднено положение, без да се броят личните пожертвования, каза кмета.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here