Три години условна присъда с 5- годишен срок на изпитване постанови съдът за бившия старши счетоводител на кметсвото в ихтиманското село Живкова. Счетоводителката е обвинена за длъжностно присвояване на бюджетни средства от кметството в размер на 27 278,95 лева.
Деянието било извършено в периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. От съда съобщиха, че в редица случаи служителката не осчетоводявала и не внасяла в касата паричните суми, изтеглени от бюджетната сметка на кметството. Приходни ордери попълвала само за част от тях. Така в периода 25.01.2012 г. – 31.12.2012 г., с 24 нареждания – разписки, били изтеглени общо 14 694,24 лева. От тях подсъдимата осчетоводила и внесла в касата на Кметството с. Живково само 3732,48 лева. По подобна схема тя действала и през следващата 2013 г.
Освен това служителката извършвала без основание преводи от бюджетната сметка на кметството по нейни лични банкови сметки с платежни нареждания. Счетоводителката извършила и няколко превода по своя дебитна карта на суми по трудово възнаграждение, в повече от начисленото по ведомости.
Тя е обвинена и за съставяла неистински официални документи, тъй като платежните нареждания пред банката придавала като конкретно писмено изявление на кмета на селото.
Присъдата може да бъде обжалвана пред Софийски окръжен съд.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here