Успех! НУ ”Свети Паисий Хилендарски” Банско в списъка на иновативните български училища

Директорът Евгения Тренчева: С иновацията „Приятелска ръка с песен и игра” ще се подобри микроклимата и приятелските отношения между децата, ще се намали агресията

Начално училище ”Свети Паисий Хилендарски” Банско вече е в списъка на иновативните български училища. С решение на Министерски съвет то е включено в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година. Получаването на статут на иновативно училище е признание за усилията и и труда, които педагогическият колектив и цялата училищна общност полагат, за да постигнат по-високо качество на образованието на децата. Това е и доказателство, че училището успява по най-добър начин да съчетава традиционните и модерните форми на образование и обучение.
Според директорката Евгения Тренчева, с иновацията „Приятелска ръка с песен и игра” ще се подобри микроклимата и приятелските отношения между децата, ще се намали агресията.
Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците подобряват образователните си резултати и повишават критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.
Избраните училища трябва да създадат, развият и споделят материали, така че другите училища да могат да ги прилагат и адаптират.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here