Проведе се втора онлайн среща между партньорите. Проекът цели разработването на планове за дигитализация, с които ще се повиши качеството на живот в малките и средните градове от Европейския съюз

Община Разлог продължава работата по изпълнение на международен проект с акроним IoTXchange, като взе участие във втора онлайн среща между партньорите.

В условията на новото предизвикателство COVID-19 се проведе първата онлайн среща за стартиране на втория етап от изпълнение на проект „Интернет на нещата като инструмент на политиката за промяна в града“ (Internet of Things as a policy instrument for the city change, с акроним „IoTXchange“), реализиран по програма за междурегионално сътрудничество URBACT III, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Последва и втора онлайн среща между всички партньори по проекта. Виртуалните работните срещи имат за цел да се предприемат координирани действия по изпълнение на проекта и спазване на заложения индикативен график.

Съвместно всички партньори участват в дискусия относно определяне на работни стратегии за реализиране на етап 2 на проекта.

Проект „IoTXchange“ цели разработването на планове за дигитализация, основаващи се на решения предоставени от Интернет на нещата (Iinternet of Things), с които ще се повиши качеството на живот в малките и средните градове от Европейския съюз.

Консорциумът на проекта обединява Община Фундао (Португалия), която е водещ партньор, общините Разлог (България), Додони (Гърция), Неверс (Франция), Местна община Йелгава (Латвия), Онге (Швеция) и Кежмарок (Словакия) и финландския университет „Åbo Akademi“.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here