Екип от експерти от Областния информационен център – София посети община Долна баня. Преди обяд те проведоха информационна среща в заседателната зала в сградата на общината, а след обяд и изнесена приемна на централния площад „Възраждане“ в рилския град.

На проведената информационна среща присъстваха служители и специалисти от общинската администрация, от общинския съвет, както и представители на бизнеса.
На информационната среща екипът от Областния информационен център – София Блага Янкова – експерт „Комуникации и информация“ и Горан Беремлийски – експерт „Логистика и информация“ представиха актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на общини, бизнеса, образователни и културни институции и граждански организации.
Участниците в срещата бяха запознати с предстоящите възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 година“, по „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, за актуални и предстоящи възможности за финансиране по приоритетите в обхвата на ЕСИФ.
Десетки граждани посетиха и организираната изнесена приемна на екипа от експерти от Областния информационен център – София на централния площад „Възраждане“. По време на изнесената приемна екипът от експерти бе на разположение на гражданите от рилския град и отговаряше на всички въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.
На всички участници в информационната среща и на гражданите, посетили организираната изнесена приемна екипа от експерти от Областния информационен център – София предостави информационни и рекламни материали.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here