Валентин Герчев

С гласовете на 26 общински съветници, един гласувал против, а два се въздържаха общински съвет в Петрич прие новата Наредба с която се регламентира начина и условието за придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Председателят на постоянната комисия по разпореждане с общинска собственост и председател на групата общински съветници от ПП ГЕРБ, Георги Ангелски в продължение на половин час изчете всички клаузи по точки, залегнали в наредбата. В най-общ вид, с нея се предвиждат промени в три посоки. Най-важната от трите е тази, с която се слага край на досегашните фиктивни играчи, които играят за обявени от община Петрич явни или тайни търгове за общински имоти. Второто важно в новата Наредба е това, че вече има приложим регламент,по който ще стават дарения за училища и други учреждения, като и на общински дружества. Всеки, който иска да направи доброволно дарение, трябва да има предвид отсега нататък, че това е предвидено да става по определен ред. И третото направление, което е от днес факт, визирано в наредбата, е това, че има актуализация на цените при ползване на общинско имущество. Най-сериозно това се отнася за фирми, които монтират уреди или антени върху общински обекти. По предложение на Ангелски, се промени и текста на една от точките, това е именно се отнася в проекта за решение, с което на всички животновъди се дава право да ползват общински пасища и мери под наем на цена от шест лв. за декар. Предложението мина с гласовете на 26 общинари, като единствено гербера Траян Стоименов гласува против, а други двама негови колеги гласуваха с въздържал се.

Общинарите приеха и предложението на зам.кмета по ТСУ и ОР за закриване на дома за лица без родителски грижи в село Първомай .Аргумента на Салагьорова, която внесе предложението си като извънредна точка от дневния ред от общо 25 такива, е, че децата в този дом са шест.

На днешното редовно заседание стана ясно и още, че община Петрич няма да изпраща свой представител на предвидена среща на Водната Асоциация, планувана за 07.07 в Благоевград. Това е заради решение, на общински съвет, с което решение се излиза от Пиринската водна Асоциация и което в момента е обект на съдебно решение. Припомняме, че Водната Асоциация не се съобрази с решението на ОбС –Петрич и го внесе в съдебна зала. Същото към настоящият момент се обжалва от страна на петричани и все още няма окончателно решение, по този парлив казус.

Иначе сесията бе повече от скучна и това е нормално предвид точките залегнали в дневния ред, при това при толкова горещо време навън, с температура около 40 градуса. За отбелязване е, че голямата зала бе охладена с мощни климатици, които създадоха необходимия комфорт за работа на общинските съветници.

Единственото нещо, на което присъстващите не получиха отговор е, къде е кмета на Петрич, Димитър Бръчков, който не присъства днес на сесията. Кметският екип бе представен от зам.кмета поТСУ и ОР, инж.Минка Салагьорова и зам.кмета по финански, Борислав Коларов.Присъстваха и гл.секретар, Велко Велев и отговорника за селските кметове, Иво Попов.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here