Храмовият празник на църквата „Св. св. Петър и Павел”, която се намира в метох Орлица,беше отбелязан днес. Храмът е построен през XV в. и разширена към запад през XIX в. Стенописите датират от 1478 г.

В църквата са запазени царските двери на иконостаса – един от най-старите паметници от дърворезбената пластика по нашите земи.

Преизписването на църквата e извършено от Никола Образописов от Самоков, през 1863 г., чиято тържествена композиция „Връщане мощите на св. Йоан Рилски Чудотворец” се намира в притвора на храма. Стенописи от XV в. са запазени в олтара и над вратата в наоса на църквата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here