Над 100 родители на „Орлетата“ излязоха на протест, викнаха: Директор Р. Александров изгони над 30 деца с думите „Нисък си, патка си, не орел!“

Румен Томов призна: 7-ем месеца водим преговори за концесията, но до никъде не сме стигнали!

 

 

 Над 100  недоволни родители на освободени деца от ДЮШ на „Пирин“ излязоха на протест на улица „Дъбравска“ 1 пред административната сграда на орлетата, за да изгонят новия директор и антуража му. „Не сме против “Емирейтс Фъндс Ексчейндж”, а против новия директор Радостин Александров, изхвърля децата ни с обиди, записва нови, нека кметът Румен Томов каже, кой дирижира подбора“- викнаха родителите, сред тях се оказаха много членове и активисти на ГЕРБ и други опозиционни партии на Румен Томов.

Луд скандал се развихри по улиците, а  на кмета Румен Томов се престори на спасител и много загрижен за децата и помоли родителите да спрат стадион „Христо Ботев“ в Благоевград, за да си поговори с тях.

Отборът е общински, но имаме спонсор, 7-ем месеца водим преговори за концесията, но до никъде не сме стигнали!“ – призна кметът изненадващо и покани част от протестиращите в общината в четвъртък.

„Прекалено си нисък, патка си, не орел, много си бавен“- с тези думи гони децата ни, те са на 9 годинки, на 12 годинки…, малки са. Затова излизаме с подписка и отворено писмо, това нормално ли е. Бащите на тези деца са с ръст 1.95 см.“ – заяви майка.

„370 000 лв. дава общината, затова извикахме Румен Томов, за да се застъпи той за нас и да каже какво се случва от 15 дни.“, добави родител.

Оказа се, че повечето от протестиращите са майки, членове на ГЕРБ като Мария Данчова и други. Тук беше и общинският съветник Кирил Илиев от ГЕРБ, който каза, че подбора е сгрешен. „Изглежда, че има политическа чистка и се изключват деца на родители, които са от опозиционна партия на кмета Румен Томов.“- уточни възрастна дама.

„Общината дава парите, а друг решава как да се харчат и той прави подбора. А децата ни са зад борда, така са подписани от предшествениците ви ли правилата на играта, вие какво правите, проблемът е от 15 дни, а не от предшествениците ви. Това е извращение, не може разни навляци да определят съдбата на школата, няма как да стане, кмете!“- удариха родителите по Томов.

 Деца и родители искат отстраняването на новия директор на школата Радостин Александров, който е и треньор на децата.

„Новите спонсори правят много хубави неща, но ние сме срещу Александров, той изгони деца, които той прецени като неспособни, след две тренировки и покани нови. Не може той да определя кой е даровит и кой не и никой не говори за професионален футбол. Ние заставаме с лицата си, къде е Александров и групата му, няма ги.“- нервираха се родителите.

„Неговата незабавна оставка, оставка и на част от новопривлечения треньорски екип на академията искаме. Искаме връщането на  двамата наставници Илко Христов и Венелин Товиров.“ – викаха един през друг протестиращите.

Лидерът на Демократи за силна България Калоян Ханджийски се подписа пръв в подписката за отстраняване на Радостин Александров. Последваха го Злата Ризова и треньорът по бокс Илия Илиев, а също и съветникът от ГЕРБ Кирил Илиев.

Кметът Румен Томов също бе на място, за да окаже уж подкрепа на протестиращите родители, но не се пописа в подписката, нито каза, че ще върне децата в отбора.

„Ние сме собственици на орлетата, ОФК Пирин е общински футболен клуб, и школата е 100 % общинска, водим разговори с едно дружество, частна собственост, което е поело ангажимент да подпомага и спонсорира  ФК „Пирин” /Благоевград/ – фирма „Емирейтс фъндс ексчейндж”. Ние се мъчим да сложим ред в тази система, според нас, тя не е правилна и стабилна. Седем месеца водим преговори за концесия на стадиона, ние сме за децата да спортуват.“- каза кмета и никой не разбра какво иска да каже и защо точно сега, по- негово време децата страдат. Сделката не е факт, блокирана е.

Пирин Благоевград представи публично планът за развитие на клуба през август 2019. Ето и какво написаха „зелените“ на официалния си сайт черно на бяло:

Скъпи орлета,

Поради големия интерес и обществена значимост, както и многобройните запитвания към клуба за плановете и целите пред отбора в следващите години, на вашето внимание предоставяме входирания и вече одобрен бизнес план за развитието на ФК Пирин Благоевград.

Планът претърпя някои козметични промени, като вместо промяна в учредителния документ посочен във фаза едно, поради наложителност от лициензионните изисквания за получаване на лиценз в професионалния футбол, двама представители на „Емирейст Уелт“, единият от които е г-жа Ива Уорън, ще бъдат назначени на оперативни постове за по-гладко преминаване и към фаза две от бизнес плана.

Финансовите параметри са силно консервативни и представляват минимум допустимост, особено в приходната част.

Особено важни точки в плана са:

 1. Всички бъдещи средства, гласувани и предоставени от Община Благоевград отиват в отделна сметка, предназначена единствено и само за ДЮШ на ФК Пирин.

 2. Инвестицията само от “Емирейтс Фъндс Ексчейндж” възлиза на 1 500 000 лв. на година. 

 3. В бюджета е предвиден 50% буфер ( средства над предвидените ), който да гарантира спокойствие при надвишаване на заложените месечни граници.

 4. Дългосрочност на инвестицията и амбиция за развитие на клуба във Втора, а след това и в Първа лига.

Напред и нагоре,  и само Пирин!

„ЕМИРЕЙТС ФЪНДС ЕКСЧЕЙНДЖ“ ЕООД

„ЕМИРЕЙТС УЕЛТ“ ЕАД

гр. София, бул. Ал.Стамболийски 84-86, ет. 4, офис 18

========================================================================

 

Б И З Н Е С  П Л А Н 

за

придобиване на управленско партньорство и собственост съвместно с Община Благоевград в „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД (Клуба) и подобряване на финансовото му състояние

 Настоящият бизнес план е изработен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, ЕИК 201075627, гр. София и е предназначен за представяне пред Община Благоевград, Общински съвет Благоевград и Кмета на Община Благоевград. Бизнес планът е съобразен с основните параметри на Годишния финансов отчет за 2018 г. на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД (Клуба), както и с обоснованите очаквания за развитие на Клуба.

Целта на настоящия бизнес план е да се подобри управлението на клуба, да се осигури финансиране за формирането на екип от футболни специалисти, треньори и футболисти, който да създаде ефективна система на подготовка на детско юношеска школа (ДЮШ) и на представителния мъжки отбор, така че да се създаде един отбор от футболисти, който да може да постигне високи резултати при участието си във Втора Професионална Лига и в последствие в Първа Професионална Лига.

Една от основните цели на плана е да очертае стъпките за придобиване на управленско участие на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД в Клуба.

В плана са отчетени очакваните инвестиции, които трябва да бъдат направени в поддръжката и модернизацията на стадион „Христо Ботев“ и тренировъчните бази в с. Рилци и с. Падеш от Бюджетно звено „Спортни имоти“, както и покриване на текущи разходи за подготовка и участие във футболните първенства. В настоящия бизнес план разчитаме на поддръжката на спортните бази от Община Благоевград така, както е било до момента.

Основните раздели на бизнес плана обхващат:

А) Фази на придобиване на управленско участие в Клуба;

Б) Инвестиционна схема за предоставяне на финансиране на Клуба с оглед постигане на поставените в настоящия План цели.

А) ФАЗИ НА ПРИДОБИВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКО УЧАСТИЕ В КЛУБА. Придобиването на управленско участие в Клуба се извършва на 2 фази, както следва:

 1. 1Първа фаза. Тя изисква промяна на Дружествения договор на Клуба, тъй като той е ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Благоевград. Промените в дружествения договор, които предлагаме са следните:

1.1. Назначаване на втори управител и промяна в начина на представляване като управителите представляват и управляват Клуба само заедно. Вторият управител да бъде предложен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Целта на предложената промяна е да се придобие възможност „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да има достъп до управлението на Клуба и да наблюдава конкретните действия по управление, да има достъп до оперативните проблеми, възникващи в работата, да предлага и взема решения, както и получава пълна информация за текущите приходи и разходи в Клуба;

1.2. Назначаване на финансов контрольор, предложен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Целта на предложената промяна е „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да има пълен достъп до финансовите потоци и да ги контролира, да провери документооборота, касаещ финансовата дейност, отчетността, както и да се установят евентуални проблемни моменти и да се предложат решения на управителите. Ще се запази отчетността на контрольора и пред Община Благоевград;

1.3. На отделен представител на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да бъде предоставен достъп до електронното банкиране на Клуба (пасивно, само с възможност да наблюдава транзакциите, извършвани от управителите), както и достъп до счетоводството на Клуба с оглед анализ на практиките и отчетността.

Първата фаза се развива паралелно с вече сключения договор за рекламно сътрудничество с „Емирейтс Уелт“ ЕАД на 11.06.2019г.

С оглед засвидетелстване на сериозността на инвестиционните намерения, както и досегашните ангажименти към Клуба, посочваме, че от г-н Павел Белогоур, като собственик на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, са направени дарения и рекламни плащания общо в размер на 410 000 лв. Извън посочената сума са предоставени средства за екипировка и покриване на допълнителни разходи около 30 000 лв.

Втора фаза. Формиране на съвместно ООД с фирма „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ с участие на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Към тази фаза се пристъпва след като бъде премината първата фаза и с нея ще се реализира по-задълбочено управление на Клуба от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Елементите на втората фаза са следните:

2.1. Създаване на дружество с ограничена отговорност (ООД), в което съдружници с разпределение на дяловото участие са: а) „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД – 25% участие в капитала; б) „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД – 75% участие в капитала. Капиталът и правата на съдружника с 25% участие не допускат блокираща квота или разширено право на дивидент.

Община Благоевград като собственик на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД следва да поеме отговорност да гласува бюджет на Клуба, не по-малък от 0.5% от годишния бюджет на Община Благоевград, които в по-голямата си част ще бъде използван за развитие на детско-юношеската школа (ДЮШ).

Предметът на дейност би бил следния: Създаване на професионални, аматьорски и детско – юношески отбори по футбол, извършване подготовка на футболисти и организиране и администриране на участието им в републикански, зонални и областни първенства, както и в международни турнири по футбол, регистриране и прекратяване на състезателни права на футболисти, извършване на трансфери на футболисти, придобиване и оценка на права на реклама, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирането и извършване на спортни услуги за гражданите, организиране на школи и курсове за учебно – тренировъчна и спортно – състезателна дейност, изграждане и стопанисване на спортни облекла и съоръжения, подпомагане на занимания на гражданите по футбол и организиран за практикуване на футбол, осъществяване на други дейности, които са свързани с подпомагане, насърчаване и развитие на футбола, осъществяване на тренировъчна и спортно – състезателна дейност по други видове спорт, осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно – административна дейност, изграждане, стопанисване и поддръжка на спортни съоръжения, развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта, организиране на спортни турнири, състезания, футболни срещи и др., развитие на детско – юношески спорт, откриване и подпомагане на спортни таланти, както и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.

2.2. Дружеството ще има седалище и адрес на управление в гр. Благоевград и ще се управлява и представлява от 2-ма управители само заедно, единият предложен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, а другият от „ОФК ПИРИН“. Капиталът се предвижда да е 10 000 лева.

2.3. „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД следва да прехвърли лиценза си за състезателни права във Втора професионална лига и за първенствата на БФС, на новоучреденото дружество. Посочваме, че това е condition sine qua non за реализирането на Втора фаза и цялостния бизнес план. За гладкото приложение на бизнес плана, Втора фаза следва да се завърши възможно най-бързо, като очакваме да се случи не по-късно от 3 месеца от представянето на плана.

Целта на формирането на новото ООД е да може „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да прави целеви допълнителни парични вноски по ТЗ и с тях да се постигнат целите, определени в настоящия Бизнес план. Чрез целевите вноски се дава по-голяма оперативност, а същевременно се запазва и възможността рекламни договори да се сключват, както с „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, така и с неговото дъщерно дружеството „Емирейтс Уелт“ ЕАД.

Очаквано развитие на съвместното дружество „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ООД по спортна подготовка и участие в турнири.

 • За Сезон 2019/2020 Клубът ще разчита основно на собствени футболисти картотекирани през настоящата спортно-състезателна година и на футболисти от младежки формации;

 • Създаването на треньорски екип и екип от футболни специалисти, с доказани качества и репутация, които да започнат и доразвият процеса по възстановяване на позициите на Клуба и достигането на челни места във Втора лига;

 • Развитие на детско-юношеската школа и създаване и развитие на връзки с водещи европейски школи и отбори;

 • Развитие на женски футбол към Клуба във всичките му форми като се водят разговори с ФК „Спортика“ в тази насока;

 • Формирането на маркетингова стратегия. Изграждане на подход за позитивен PR на Клуба чрез местни медии и такива на национално ниво;

 • Формиране на бюджет за трансфери и подготовка, адекватен на поставените цели, както и бонуси на служителите, основани на постигнати резултати.

Дългосрочна цел: при реализиране на инвестиционна програма и правилно структуриране на ресурсите в Клуба и общото дружество, в период до 36 месеца може обосновано да се очаква, че Клубът да се завърне в Първа Професионална Лига, с което да отбележи достойно 100 годишнината от създаването си.

Б) ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КЛУБА

Инвестиционната политика обхваща инвестициите по създаване на екип от треньори и футболисти, разширяване и подпомагане на ремонтните дейности по стадиона и тренировъчните бази, закупуване на необходимото оборудване и развитие на ДЮШ.

Принципи и цели:

Инвестиционна политика е изградена на базата на следните принципи:

 1. Изграждане и поддържане на спортна база, която да обслужва участието на клуба в националните първенства и турнири;

 2. Изграждане и поддържане на спортна база, която да обслужва тренировъчния процес на новосъздаденото дружество „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ООД;

 3. Изграждане и поддържане на спортна база, която да обслужва мачовете и тренировъчния процес на ДЮШ;

 4. „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД предвижда формирането на финансов буфер в размер на 50% от заложения бюджет, изчислен на основа осигурените от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД средства.

 5. Откриване и поддържане на отделни банкови сметки за: а) осигурен бюджет за 6 до 12 месеца на Дружеството; б) за рекламодателите и постъпленията от реклама; в) за ДЮШ и финансирането ѝ.

 6. Публичен отчет за съответния месец, предоставян най-късно до 14-то число на следващия месец от ръководството на Дружеството;

 

Анализ на приходите и разходите в оперативната дейност на съвместното Дружество, възможности за реализиране на печалба.

С оглед развитието на Дружеството, „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД прогнозира следните приходи и разходи (в хил. лева/

 Фирма „Емирейтс фъндс ексчейндж” купува в град Рила хотел „Орбита” за 600 000 лева. Кметът на град Рила Георги Кабзималски съобщи, че новият собственик на орлетата е изразил намерение да закупи и стадиона в града, който ще бъде използван за тренировка на футболистите на „Пирин”, но за втората сделка все още се водят преговори.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here