Любомир Кузев

Трудна и напрегната, но успешна година отчетоха на годишното събрание членовете на Земеделската кооперация „Обединение“ в Долна баня за 2019 година.

Отчетен доклад направи председателят на Управителния съвет Филип Джамбазов за дейността през миналата година, след което всички чуха и доклада на председателката на Контролния съвет Недялка Проданова.
Радващ е фактът, че долнобанската кооперация приключи стопанската година с чиста печалба от 24 хиляди лева и на събранието бе гласувано на членовете да бъде раздаден 130 процента дивидент върху дяловото им участие. Основната дейност продължава да е зърнопроизводството, освен пшеница, ръж и овес през отчетната година се отглежда и слънчоглед. Изорани са над 300 дка угари, 2 000 дка ливади и пасища са почистени, от снегопочистването в общината са получили 9 хиляди лева.
Над 5 500 лева е прихода на кооперацията от наеми през миналата година.
Остава все още нерешен проблема с опазването на посевите от опазване, смачкване  и коситба, като загубите се отчитат на 15 процента. Продължава да е на дневен ред и проблема със залежалите пестициди от бившото ТКЗС в една от сградите на кооперацията.
Кооперацията продължава добрата традиция да намя никакви задължения и продължи със закупуването на нова селскостопанска техника и инвентар. За отчетната 2019 година кооперацията е реализирала приход от 261 хиляди лева, като разходите са 234 хиляди лева. 252 са членовете на кооперацията, като са приети нови 13 членове, а на събранието бяха приети още 8 нови членове. Общо 6 заседания е провел Управителният съвет през отчетната година, като 3 са съвместно с Контролния съвет.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here