С 18 гласа „за“ ОбС Разлог пуска Турската баня в с. Баня на концесия, хотелиерът Б. Руфадов чака да изковат параметрите

С 18 гласа „за“ ОбС Разлог възложи на кмета Красимир Герчев да стартира процедурата за отдаване на концесия на Турската баня. в с. Баня. От всичките 20 общински съветници единствено Николай Дундалов, Александър Крайнов са гласували с „въздържал се“.
Банята е площ от 52 кв. м и е паметник на културата, построена е пред 1731г.
Интерес към обекта е заявен от фирма „РЕГНУМ СЪРВИС МЕНИДЖМЪНТ“ЕООД, представлявано от изпълнителния директор Бюрхан Руфадов, който стопанисва хотел в съседство.
Сега кметът Герчев ще трябва да организира изработването на обосновка на концесията основана с технически, финансово-икономически и правен анализ; проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия; подготвяне на документи за участие и проект на концесионен договор.
Сред мотивите да се даде ход на процедурата, е фактът, че Турската баня не се използва по предназначение, което води до нейното неподдържане. В това положение обектът не може да генерира приходи от дейност по експлоатация и остава на издръжката на общината. За банята има издадено разрешително за водовземане на името на общината с количество 0.40л/сек, с температура 54,1 градуса. Както е известно, минералната вода има изключително благоприятни и оздравителни функции, но в момента тя не се използва пълноценно поради лошото техническо състояние и статута на сградата, което предполага едно по – контролирано и автентично експлоатиране на обекта.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here