Удариха първа копка на инсталацията за третира на битови отпадъци и инсталацията за компостиране на зелени отпадъци, която ще обслужва общините Гоце Делчев, Гърчен и Хаджидимово. Общата стойност на проекта е над 9 млн. лв., а изпълнител е ДЗЗД „За по- чисти Пирин“.

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, колегата му от Гърмен Феим Иса, народният представител Богдан Боцев, неврокопският митрополит Серафим, председателите на Общинските съвети на трите общини, съветници присъстваха на церемонията. Любомир Галчев и Стоян Кисьов представляваха фирмата изпълнител.
Проектът се финансира по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“


Компостираща инсталация ще е с капацитет 2100 т/год, инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци -12 300 т/год. Системата за разделно събиране на зелени отпадъци, в това число контейнери вместимост 1,1 куб.м (268 бр) и сметоизвозваща машина. Ще се изгради и нов трафопост на площадката.
Целта на проекта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране, и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here