56 куб. м незаконно добита дървесина в Самоковско установи масираната проверка на ДГС Самоков, ЮЗДП и РДГ София. На нарушителите са съставени 6 акта.
Припомняме, че в средата на май наши читатели алармираха, че камиони, натоварени с дърва, летят през местността Лакатица край Говедарци. По думите им, машините, които са без регистрационни номера, ежедневно извършват превоз на дървесина. Според хората сам по себе си този факт говори за нередности.
От ЮЗДП днес съобщиха, че масираната проверка в района е продължила от19 до 28 май. Инспектирани са общо 16 подотдела, предоставени на фирми за добив на дървесина след проведени процедури, както и товарни автомобили, транспортиращи дървесина.
В гранични подотдели, в близост до дърводобивен обект, е констатирана незаконна сеч и транспортиране на 26 дървета от смърч и бял бор с общо количество 56 куб. метра строителна дървесина. В девет от подотделите не е извършвано почистване на сечището успоредно с извеждането на сечта. В два подотдела е установено наличието на отсечени дървета, закачени за други стоящи съседни дървета, които представляват реална опасност за работещите в обекта. Проверяващите установяват в един от проверените обекти отсечени изсъхнали и пречупени дървета, които не са инвентаризирани и отразени в документите. Направена е и просека, която не е заложена в технологичния план на сечището.
Във връзка с предписанията на проверяващите, от „ДГС Самоков” са предприети действия за установяване на лицата, извършили сечта на описаните 56 куб. метра дървесина. На нарушителите са съставени 6 акта. В 7-дневен срок актовете ще бъдат предоставени на РДГ София за издаване на наказателни постановления.
Не са открити нарушения при транспортирането на дървесина. Всички проверени товарни автомобили са с регистрационни табели и разрешителни за достъп до горски територии. В „ДГС Самоков” от началото на 2020 г. е възприета практиката при издаването на превозен билет да се изпраща от експедитора снимка на камиона, на която да се вижда регистрационния номер и превозваната дървесина.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here