Договорът е за 10 години за площ 0,5 дка в м. „Чамкория”, за монтиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване

Съветниците от Самоков на майската си сесия взеха решение по докладна на кмета Вл. Георгиев и по постъпило в общинска администрация-Самоков писмо от Георги Митрин-мениджър „Наемане и регулации на обекти за България и Унгария” към „Теленор България” ЕАД, с искане за наемането на общински имот с площ 0,5 дка в м. „Чамкория”, землището на Боровец, за монтиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване /базова станция/ на мобилния оператор.

Общински съвет упълномощи кмета на Община Самоков да сключи договор с „Теленор България“ без провеждането на търг или конкурс за отдаването под наем на общинския имот. Наемателят да бъде задължен съгласно договора за наем да използва общински имот за монтирането на телекомуникационни съоръжения и оборудване за развитие на мобилната мрежа и осигуряване на стабилна и ефективна връзка. Договорът за наем да бъде за 10 години. Наемателят трябва да заплаща месечна наемна цена за общинския имот в размер на 200,00 лв. без ДДС./цена, заплащана от наемателя до този момент по стар договор – уточни се по време на сесията през май месец.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here