Договорът за наем на 60,00 кв.м. помещение ще бъде за 5 години, считани от датата на подписването му

 

Туристическото дружество „Рилски турист” Самоков, ще ползва помещение от Общината за 50ст. наем месечно. Самоковци се питат защо стойността е толкова ниска, след като дружеството събира наемите от десетки хижи и пари от концесии на съоръжения в планината.

На сесията си през май месец съветниците взеха решение по докладна на кмета и постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо от Иванка Стефанова-председател на Сдружение „Туристическо дружество Рилски турист”-Самоков, с искане за продължаване на срока на действие на изтеклия на 01.11.2019 г. договор за наемане на общински помещения. На основание решението ще се сключи договор за отдаване под наем на общински помещения с площ 60,00 кв.м., находящи се на ІІ ет. в общинска сграда в Самоков с „Туристическо дружество Рилски турист”, представлявано от Иванка Василева Стефанова-председател и Любомир Божидаров Япраков-зам.- председател. Договорът за наем ще бъде за 5 години, считани от датата на подписването му. Наемателят се задължава да заплаща месечна наемна цена в размер на 50 ст. /кв.м./същата е определена съгласно решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./ и се задължава да заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на общинските помещения/в т.ч. разходите за ел. енергия, вода, телефон и др./ към съответните ведомства.

Продължен ще бъде и договорът за наем с ПСС от 10.09.2014 г. за безвъзмездно управление на общинско помещение с площ 15,00 кв.м., находящо се на IIІ етаж в сградата на Стария Общински съвет-Самоков с ползвател по договора Отряд „Планинска спасителна служба към БЧК-к.к. Боровец”, представляван от Петър Иванов Терзийски. Общинското помещение ще се използва от организацията за офис, необходим за осъществяване на дейността й. Договорът за безвъзмездно управление ще бъде със срок на действие 5 години.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here